บ้านสวยด้วย หญ้าเทียม

การดูแลรักษาหญ้าเทียมให้ดูใหม่อยู่เสมอเมือนครั้งแรกแม้ว่าหญ้าเทียมจะไม่ต้องรดน้ำ ใส่ปุ๋ยหรือตัดหญ้าเหมือนกับหญ้าจริงและมีความคงทนมากกว่าอยู่แล้ว แต่หญ้าเทียมก็ต้องการการดูแลรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้หญ้าเทียมสะอาด ดูใหม่อยู่เสมอ ไม่ให้เกิดความเสียหาย และมีใช้งานได้ยาวนาน หญ้าเทียมเมื่อใช้งานไปนาน ๆ ก็มีโอกาสที่จะเกิดความสกปรกจากเศษฝุ่นละออง เศษใบไม้ รวมถึงมีคราบสกปรกที่ติดตามใบหญ้าเทียมด้วย การหมั่นทำความสะอาดหญ้าเทียมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ 2 สัปดาห์ครั้ง จะช่วยให้หญ้าเทียมสะอาดดูน่าใช้งานอยู่เสมอ

เรื่องการดูแลรักษาหญ้าเทียมนั้น มีทั้งดูแลในเรื่องของความสะอาดและใส่ใจระวังในการใช้งานเพื่อให้หญ้าเทียมไม่เป็นรอย ขาดหรือเสียหาย เทคนิคในการดูแลรักษาหญ้าเทียม มีดังนี้

– ใบหญ้าเทียมที่เป็นคราบฝังแน่นและสกปรกมาก สามารถใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาดได้ โดยใช้แปรงพลาสติกขัดที่ใบหญ้าอย่างเบามือ
– หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เข้มข้นหรือมีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ เช่น ผงซักฟอกหรือสารที่มีฤทธิ์กัดสี เพราะจะทำให้สีของหญ้าเทียมซีดจางอย่างรวดเร็ว เปื่อยยุ่ยและใช้งานได้ไม่คงทน
– ไม่ควรใช้แปรงลวดในการขัดทำความสะอาดใบหญ้าเทียม เพราะความแข็งของลวดจะทำให้หญ้าเทียมเสียหายได้ ถ้าจำเป็นต้องขัดทำความสะอาด ควรเลือกใช้แปรงขนอ่อนที่ทำจากพลาสติกเท่านั้น
– ถ้าเป็นหญ้าเทียมชนิดติดที่กำแพง สามารถใช้ไม้ปัดขนไก่ ปัดทำความสะอาดเศษฝุ่นและถ้าเป็นกำแพงภายนอกอาคาร สามารถใช้น้ำฉีดทำความสะอาดได้เช่นกัน
– ระวังอย่าทิ้งก้นบุหรี่หรือไม้ขีดไฟ ลงบนพื้นหญ้าเทียม
– บ้านที่เลี้ยงสัตว์หรือมีเด็กเล็ก หากหญ้าเทียมเปื้อนเศษอาหารหรือเศษอุจจาระ สามารถใช้สายยางฉีดล้างทำความสะอาดจนหมดจดได้
– ถ้ามีเฟอร์นิเจอร์ตั้งวางอยู่บนหญ้าเทียม ควรหุ้มขาของเฟอร์นิเจอร์เพื่อกันรอยขีดข่วนหรือความเสียหายของหญ้าเทียม ราคาที่เกิดจากความแหลมคมได้

หญ้าเทียมมีข้อดีหลายอย่างที่เป็นจุดเด่นเรื่องของการดูแลรักษา จึงทำให้หญ้าเทียมราคาเป็นที่นิยมใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน

บางสถานที่ใช้หญ้าเทียมเพื่อการตกแต่งที่ดึงดูดความสนใจ สร้างภาพลักษณ์ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่การตกแต่งภายในบ้าน ในวงการออกแบบภายในจึงมีการใช้หญ้าปลอมเพื่อการตกแต่งที่สวยงามและลดต้นทุนในการใช้หญ้าจริง บางร้านค้าออกแบบให้เป็นฉากถ่ายภาพ ซึ่งดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดี สำหรับการตกแต่งภายในบ้านที่ต้องการพื้นที่สีเขียว แต่ไม่สามารถปลูกต้นไม้จริง หญ้าจริงได้ เลือกใช้วัสดุที่ใช้หญ้าจริงจึงเป็นทางเลือกที่ได้รับความสนใจ นิยมนำมาใช้ในการตกแต่งภายในได้เป็นอย่างดีและยังไม่ได้ต้องมีค่าใช้ง่ายในการดูแล เช่น การรดน้ำต้นไม้ การทำความสะอาด การตัดแต่ง