หมวดหมู่: สมัครบัตรเครดิต

จริงๆ แล้ว คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตอย่างละเอียด จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร และจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบัตรครับ แต่เราขอรวบรวมลักษณะและคุณสมบัติกว้างๆ มาให้เพื่อนรับทราบดังต่อไปนี้

กรณีพนักงานประจำ

มีรายได้ประจำต่อเดือนเข้าบัญชีธนาคารทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
มีสลิปเงินเดือน และหนังสือรับรองเงินเดือนออกโดยบริษัท
อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
อายุขั้นต่ำ 20 ปีสำหรับบัตรหลัก
มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน

กรณีเจ้าของบริษัท

มีกระแสเงินหมุนเวียนบัญชีขาเข้าย้อนหลัง 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน ส่วน จำนวนเงินขั้นต่ำในบัญชีขึ้นอยู่กับธนาคาร และบัตรแต่ละใบ
บัญชีเปิดมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานของบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม : k-dit.com